Tarieven

Screening € 27.50
&
Screening en intake € 41.25
 &
1 behandeling fysiotherapie € 27.50
 &
1 behandeling manuele therapie € 41.25
 &
Toeslag voor behandeling aan huis € 11.75
 &
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 33.55
 &
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie-vijf personen € 24.75
 &
Groepszitting voor behandeling van zes tot tien personen (post fysio training) € 14.00
 &
Meer gecompliceerde  rapporten € 55.00
 &
Verstrekte verband- en hulpmiddelen v.a. € 6.00
 &
Niet nagekomen afspraak € 27.50
 &
N.B. Indien er een overeenkomst met een ziektezorgverzekereaar is, gelden de gecontracteerde prijsafspraken.