Filosofie

patrick luijtenWij hanteren een probleemgerichte aanpak waarbij 
actieve participatie van de client gewenst is. 
Binnen de praktijk wordt geen gebruik gemaakt van 
passieve therapievormen zoals elektrotherapie en warmtetherapie.

Samenwerking huisartsenpraktijk
Wij hechten veel waarde aan onderling overleg met korte 
communicatielijnen. Daarom is de praktijk op dezelfde etage als de huisartsenpraktijk gevestigd. Zo kunnen wij optimaal kennis delen en het maximale voor de client betekenen.

Werkwijze
Bij het eerste consult maken wij een uitgebreide analyse van de klacht. Zowel in de vorm van een lichamelijk onderzoek als een vraaggesprek.Indien nodig worden enkele vragenlijsten ingevuld. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld met een tijdslijn en het aantal verwachtte behandelingen. De vervolgconsulten bestaan uit het 
mobiliseren van de gewrichten en het opstarten van een actief oefenprogramma
dat thuis of op de praktijk wordt uitgevoerd. Er kan individueel of in groepsverband 
getraind worden. Aan het slot van de afgesproken behandelingen vindt een eindevaluatie plaats.

interieur